רישוי זמין

רישוי זמין

לכל עירייה בישראל יש מחלקה או יחידה לרישוי זמין המטפלת בתהליך מתן היתר בניה באמצעות מערכת רישוי זמין. על מנת להתחיל תהליך קבלת היתר באמצעות מערכת רישוי זמין, על הבעלים של המגרש / מבנה או המתכנן המוסמך של הפרויקט להגיש בקשה רשמית לעירייה המקומית עם התיעודים הנדרשים כמו תוכניות רלוונטיות, מסמכים טכניים ומידע נוסף הקשור לפרויקט המיועד.

חשוב לציין שכל עירייה ואזור מקומי עשויים להיות להם הוראות ותקנות מקומיות ייחודיות, ולכן תהליך הרישוי זמין עשוי להיות מעט שונה בין ערים שונות בישראל. ניתן ליצור קשר עם עיריית האזור המקומית במקום שבו הפרויקט ממוקם על מנת לקבל מידע מדויק ועדכני לגבי תהליך הרישוי זמין באותו אזור.

מאמרים בנושא

דילוג לתוכן